Nawrotny częstoskurcz węzłowy (AVNRT)

Nawrotny częstoskurcz węzłowy występuje u około 0,2% dorosłych, głównie u kobiet. Nawrotny częstoskurcz węzłowy to przyspieszony, miarowy rytm serca o częstości ponad 100-250/min, zwykle 140-220/min. Nawrotny częstoskurcz węzłowy jest wynikiem szczególnych właściwości tzw. węzła przedsionkowo-komorowego („stacja pośrednia” przekazywania impulsów z przedsionków do komór), które powodują „zapętlenie” się impulsu elektrycznego w obrębie dróg (szybka i wolna) tego węzła.

Nawrotny częstoskurcz węzłowy może wystąpić jako pojedynczy epizod (bardzo rzadko), zwykle obserwuje się nawroty, czasami bardzo liczne. Nawrotny częstoskurcz węzłowy powoduje zróżnicowane objawy zależne od częstości pracy serca, czasu trwania arytmii oraz wieku i stanu serca. Nawrotny częstoskurcz węzłowy powoduje przede wszystkim uczucie szybkiej, (czasami też silnej), regularnej pracy serca, któremu czasami towarzyszy uczucie pulsowania żył szyjnych czy niepokój. Kołatania serca w przebiegu AVNRT są zwykle krótkotrwałe, rozpoczynają i kończą się nagle.

Krótkie epizody AVNRT, zwłaszcza u osób młodych bez dodatkowych chorób serca bywają bezobjawowe. Jeżeli nawrotny częstoskurcz węzłowy trwa dłużej (>kilka minut do wielu godzin), jest bardzo szybki (>180/min) lub/i pojawia się u osoby z chorym sercem może powodować osłabienie, zmęczenie, zawroty głowy, omdlenia. Nawrotny częstoskurcz węzłowy u osoby z chorobą wieńcową może wywołać napad bólu dławicowego. Nawrotny częstoskurcz węzłowy ma nieprzewidywalny przebieg – z wiekiem może ustępować, może się też nasilać pod wpływem różnych czynników tj. np ciąża czy nadczynność tarczycy.

Nawrotny częstoskurcz węzłowy rozpoznaje się w zapisie EKG w czasie napadu arytmii. W przypadkach, gdy występuje rzadko i trwa krótko potrzebny jest długotrwały zapis - np Holter EKG. W niektórych przypadkach nawrotny częstoskurcz węzłowy stwierdzany jest dopiero w czasie badania elektrofizjologicznego.

Postępowanie lecznicze zależy od nasilenia objawów klinicznych jakie powoduje nawrotny częstoskurcz węzłowy oraz od wyboru chorego. Nawrotny częstoskurcz węzłowy można czasami przerwać manewrami zwiększającymi napięcie nerwu błędnego tj próba Valsalvy (skurcz przepony przy zamkniętej głośni – czynność analogiczna jak przy parciu na stolec) czy zanurzenie twarzy w zimnej wodzie, lekarz może także wykonać masaż zatoki szyjnej (u osób bez nasilonej miażdżycy tych tętnic).

Nawrotny częstoskurcz węzłowy można także przerwać lekami antyarytmicznymi i kardiowersją elektryczną, którą wykonuje się w przy bardzo nasilonych objawach czy braku skuteczności leków. Leczenie długofalowe obejmuje stałą farmakoterapię (antagoniści wapnia, beta blokery, rzadziej propafenon) lub przyjmowanie leku „awaryjnie” w czasie napadu arytmii. Nawrotny częstoskurcz węzłowy można skutecznie wyleczyć wykonując zabieg ablacji RF. U większości chorych z AVNRT jest to zabieg stosunkowo prosty i bezpieczny.

· Masz nawrotny częstoskurcz węzłowy? kliknij tutaj aby znaleźć kardiologa  


Piotr Bręborowicz, 2009-06-07
aktualizacja: 2010-11-27