Polimorficzny katecholaminergiczny częstoskurcz komorowy – arytmia związana z adrenaliną

Polimorficzny katecholaminergiczny częstoskurcz komorowy to rzadka wrodzona choroba serca o podłożu genetycznym, która polega na zaburzeniu przepływu prądów jonowych w mięśniu sercowym na skutek mutacji białka budującego jeden z komórkowych kanałów jonowych. Dotychczas znamy 2 mutacje powodujące zaburzenia elektryczne, przy zachowanej prawidłowej budowie i funkcji skurczowo-rozkurczowej serca.

Polimorficzny katecholaminergiczny częstoskurcz komorowy zwykle ujawnia się już w okresie młodzieńczym. Objawy jakie powoduje polimorficzny katecholaminergiczny częstoskurcz komorowy to kołatania serca, zawroty głowy, omdlenia do nagłej śmierci sercowej włącznie. Arytmia wyzwalana jest wysiłkiem, lub emocjami.

Polimorficzny katecholaminergiczny częstoskurcz komorowy rozpoznaje się na podstawie zapisu EKG w czasie arytmii. W diagnostyce ważny jest test wysiłkowy i badanie EKG metodą Holtera. Badania genetyczne są mało dostępne i drogie, ale mogą być pomocne.

Obecnie podstawowym leczeniem jest podawanie beta blokerów i innych leków antyarytmicznych. U chorych z tą wadą należy rozważyć wszczepienie kardiowertera-defibrylatora.

Ponieważ polimorficzny katecholaminergiczny częstoskurcz komorowy jest chorobą genetyczną, po postawieniu takiego rozpoznania należy skierować na badanie w tym kierunku najbliższych krewnych chorego. Polimorficzny katecholaminergiczny częstoskurcz komorowy to skomplikowane zagadnienie, dlatego chorzy powinni pozostawać pod opieką ośrodka elektrofizjologicznego.

· Stwierdzono u Ciebie polimorficzny katecholaminergiczny częstoskurcz komorowy? kliknij tutaj aby znaleźć kardiologa

Piotr Bręborowicz, 2009-06-14
aktualizacja: 2010-11-27