Telekonsultacje u kardiologa, endokrynologa, diabetologa, onkologa, nefrologa, hematologa - kliknij aby się umówić

Czy nurkowanie z chorym sercem jest bezpieczne?

Nurkowanie staje się coraz bardziej popularne i dostępne. Nurkowanie jednak jest sportem związanym ze znacznym wysiłkiem fizycznym, stresem i nietypowymi warunkami związanymi z zanurzeniem i ciśnieniem. Nurkowanie powoduje zwiększenie ilości przepompowywanej krwi przez serce, wzrasta też jego zapotrzebowanie na tlen. Dodatkowo nurkowanie w zimnej wodzie powoduje skurcz naczyń skórnych, co zwiększa opór naczyniowy i dodatkowo obciąża serce. Nurkowanie wiąże się z problemem dekompresji na skutek zmiany ciśnień gazów rozpuszczonych we krwi.

Ze względu na powyżej opisane mechanizmy, nurkowanie wiąże się z ryzykiem wypadków. Z tego powodu nurkowanie powinny uprawiać tylko ludzie zdrowi. Jednak nurkowanie jest fascynującym sportem, dlatego osoby, które go zasmakowały nie chcą rezygnować, nawet jeśli pojawiają się u nich problemy zdrowotne. Co więcej, co raz częściej nurkowanie rozpoczynają osoby w średnim wieku, u których już mogą występować choroby przewlekłe.

Zanim podejmie się nurkowanie należy więc przejść kwalifikację lekarską, a następnie poddawać się okresowym kontrolom. U chorych kardiologicznych, nurkowanie jest bezwzględnie przeciwwskazane w przypadku zaawansowanych lub niekontrolowanych schorzeń tj niewydolność serca, choroba wieńcowa, arytmia, nadciśnienie tętnicze. Nurkowanie jest także przeciwwskazane u chorych z nieoperowanymi wadami przeciekowymi serca, tętniakami, zespołem Marfana, objawem Raynauda. Nurkowanie nie jest możliwe także w wielu innych schorzeniach innych układów.

Przetrwały drożny otwór owalny, obecny u co czwartego człowieka kilkakrotnie zwiększa ryzyko mózgowych powikłań choroby dekompresyjnej (powodowanej zbyt szybkim wynurzaniem się), co także należy brać pod uwagę. Jednak jego obecność można potwierdzić/wykluczyć przezprzełykowym badaniem echokardiograficznym, które nie jest badaniem przesiewowym. Nurkowanie nie jest też wystarczającym wskazaniem do zabiegowego zamykania tegoż otworu, ze względu na ryzyko związane z tą procedurą, choć w niektórych krajach jest to wykonywane.

Piotr Bręborowicz, 2009-06-15
aktualizacja: 2009-06-15