Choroba węzła zatokowego (SSS, Sick sinus syndrome)

Węzeł zatokowy to steruje częstością pracy serca w zależności od chwilowych potrzeb organizmu. Serce u zdrowych, młodych dorosłych kurczy się z częstością w zakresie 40-200 uderzeń/min.

Prawidłowo, bez wykonywania wysiłku, serce pracuje miarowo (równo) z częstością od 50-60 do 100 uderzeń na minutę. U osób zdrowych będzie ono wykonywać około 60 uderzeń na minutę w spoczynku (w nocy nawet 40-50), przy niewielkich wysiłkach około 100 uderzeń na minutę, przy dużych wysiłkach (gimnastyka) około 130 uderzeń na minutę, a przy bardzo dużych wysiłkach (np. forsowne bieganie) nawet 180 uderzeń na minutę i więcej.

Choroba węzła zatokowego polega na zaburzeniu jego funkcjonowania, które prowadzi do zbyt wolnej pracy serca w spoczynku i/lub braku odpowiedniego przyspieszenia w czasie wysiłku. Zaburzenia pracy węzła zatokowego mogą być przejściowe (np wpływ leków) lub przewlekłe wtedy używamy określenia choroba węzła zatokowego.
 
Choroba węzła zatokowego najczęściej jest wynikiem choroby niedokrwiennej i procesów degeneracyjnych. Choroba węzła zatokowego powstaje też na skutek innych schorzeń, wyjątkowo rzadko ma podłoże genetyczne.

Choroba węzła zatokowego ujawnia się zwykle w wieku podeszłym i jest częstym schorzeniem w tej grupie pacjentów (1/600). Choroba węzła zatokowego prowadzi do bradykardii, która może być objawowa lub nie. Choroba węzła zatokowego powoduje różne objawy począwszy do mroczków przed oczami, zawroty głowy, łatwiejsze męczenie się do niewydolności serca i utraty przytomności włącznie.

Choroba węzła zatokowego rozpoznawana jest na podstawie zapisu EKG w spoczynku, wysiłkowego i/lub całodobowego (holter) zależnie od potrzeb. Jeśli bradykardia występuje po napadach szybkich arytmii wtedy nazywamy taką sytuację zespołem tachykardia-bradykardia.

Choroba węzła zatokowego w przypadkach, gdy bradykardia jest dobrze tolerowana wymaga jedynie obserwacji. Zawsze staramy się leczyć przyczynę i odstawić leki nasilające bradykardię. W wielu przypadkach choroba węzła zatokowego wymaga jednak wszczepienia rozrusznika serca (przedsionkowego lub dwujamowego).

· Choroba węzła zatokowego? kliknij tutaj aby znaleźć kardiologa 

Piotr Bręborowicz, 2009-06-21
aktualizacja: 2010-11-27