Zapalenie serca i naczyń.

Zapalenie to obrona organizmu przed obcym i szkodliwym czynnikiem, choć czasami na skutek różnych zaburzeń organizm może atakować własne tkanki. Zapalenie serca i/lub naczyń to grupa różnorodnych schorzeń wywoływanych przez czynniki zakaźne (wirusy, bakterie, grzyby, pasożyty i inne) jak i toksyczne (toksyny, leki). Zapalenie serca i/lub naczyń może także powstać w wyniku wspomnianej wyżej autoagresji (toczeń układowy, reumatoidalne zapalenie stawów i inne).

Zapalenie serca i/lub naczyń ma różnoraki obraz kliniczny zależny od czynnika wywołującego, zajętej części układu krążenia, nasilenia procesu i odporności pacjenta. Zapalenie serca może dotyczyć wszystkich jego warstw równocześnie lub każdej z osobna. Podobnie zapalenie naczyń może dotyczyć całej grubości ściany, jak i tylko jednej warstwy.

W części przypadków zapalenie serca i/lub naczyń przebiega łagodnie i nie pozostawia istotnych następstw. W przypadku burzliwych objawów zapalenie serca i/lub naczyń zmusza do szukania pomocy i jest rozpoznawane w ostrej fazie. W przypadkach gdy zapalenie serca i/lub naczyń ma skryty przebieg, rozpoznawane bywają dopiero odległe skutki choroby.

Objawy jakie powoduje zapalenie serca i/lub naczyń są związane z samym zapaleniem (objawy ogólnoustrojowe – np gorączka, osłabienie, rozbicie) jak i miejscowym uszkodzeniem (ból, obrzęk, arytmia).

Zapalenie serca i/lub naczyń często wymaga skomplikowanej, wysokospecjalistycznej diagnostyki począwszy od EKG, badań laboratoryjnych, poprzez ECHO serca, angiografię, tomografię do biopsji włącznie (pobranie fragmentu tkanki do badań mikroskopowych).

Leczenie jakiego wymaga zapalenie serca i/lub naczyń jak zwykle w medycynie składa się z łagodzenia objawów oraz leczenia przyczyny jeśli uda się ją rozpoznać i leczenie jest dostępne. W dalszym etapie może być potrzebne leczenie powikłań i rehabilitacja.

Piotr Bręborowicz, 2009-06-26
aktualizacja: 2010-11-27