Biopsja serca – ostateczna weryfikacja rozpoznania

Biopsja serca to pobranie fragmentu mięśnia serca do badań mikroskopowych. Biopsja serca wykonywana jest poprzez wprowadzenie odpowiedniego narzędzia poprzez żyły do prawej komory serca lub przez tętnice to lewej komory serca. Biopsja serca może też być wykonana w trakcie operacji na otwartym sercu. Zwykle pobiera się kilka wycinków, które po specjalnej obróbce ogląda pod mikroskopem specjalista patomorfolog.

Biopsja serca jest badaniem inwazyjnym, dlatego wykonuje się ją dopiero po wyczerpaniu innych metod ustalenia rozpoznania. Biopsja serca wykonywana jest w przypadkach niejasnej i nasilonej niewydolności serca (ostrej i przewlekłej), w niektórych postaciach zapalenia mięśnia sercowego, w diagnostyce guzów serca i arytmogennej kardiomiopatii prawej komory serca. Biopsja serca wykonywana jest także w ocenie serca po transplantacji.

Biopsja serca wiąże się z możliwością powikłań, jednak w doświadczonych ośrodkach ich odsetek nie przekracza 1%. Biopsja serca związana jest z powikłaniami związanymi z dostępem naczyniowym – krwiaki, tętniaki, krwawienia, oraz z pobieraniem wycinków z serca – przebicie serca, które powoduje tzw. tamponadę serca i bardzo rzadko może skończyć się zgonem.

Piotr Bręborowicz, 2009-07-12
aktualizacja: 2009-07-12