Telekonsultacje u kardiologa, endokrynologa, diabetologa, onkologa, nefrologa, hematologa - kliknij aby się umówić

Kardiologia – królowa medycyny ;-)

Kardiologia to według mnie najpiękniejsza część medycyny, ale też i jedna z ważniejszych w obecnych czasach, gdy choroby układu krążenia przybrały formę epidemii i są odpowiedzialne za około połowę zgonów. Kardiologia to nauka nie tylko o sercu, ale także o całym układzie krążenia, a więc tętnicach, żyłach, ciśnieniu.

W naszym kraju kardiologia dziecięca oddzielona jest od kardiologii dorosłych. W obrębie obu widoczne są dalsze podziały.

Kardiologia zapobiegawcza zajmuje się promocją zdrowego stylu życia i zwalczaniem czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, głównie otyłości, nikotynizmu, nadciśnienia, zaburzeń lipidowych i cukrzycy. Kardiologia zapobiegawcza oraz wczesnym wykrywaniem schorzeń tego układu.

Kardiologia nieinwazyjna zajmuje się diagnostyką i leczeniem farmakologicznym. Kardiologia nieinwazyjna wykorzystuje w diagnostyce liczne badania krwi, EKG, obrazowanie ultrasonograficzne, rentgenowskie, rezonansu magnetycznego i medycynę nuklearną.

Kardiologia inwazyjna obejmuje zabiegową diagnostykę i leczenie schorzeń układu krążenia. Kardiologa zabiegowa zawiera w sobie trzy działy: hemodynamikę (która zajmuje się oceną i leczeniem naczyń, diagnostyką i leczeniem wad wrodzonych i nabytych serca), elektrofizjologię (diagnostyka i terapia arytmii) i elektroterapię (wszczepianie rozruszników i kardiowerterów).

Piotr Bręborowicz, 2009-07-26
aktualizacja: 2009-07-26