Nagła śmierć sercowa – grom z jasnego nieba

Nagła śmierć sercowa to naturalny zgon z przyczyn kardiologicznych poprzedzony utratą przytomności, gdzie objawy przepowiadające występowały nie dłużej niż w ciągu godziny. Nagła śmierć sercowa dotyka co roku 1 na 1000 mieszkańców. Nagła śmierć sercowa najczęściej zdarza się w domu. Nagła śmierć sercowa zwykle dokonuje się w mechanizmie migotania komór, rzadziej asystolii (brak czynności elektrycznej serca).

Nagła śmierć sercowa ma różne przyczyny, ale zdecydowanie najczęściej dochodzi do niej w przebiegu choroby niedokrwiennej serca, przy czym często jest jej pierwszą manifestacją. Nagła śmierć sercowa powodowana jest też przez wady serca, kanałopatie, zespół WPW, kardiomiopatia, bloki serca, pęknięcie serca lub aorty, tamponadę serca, zatorowość płucną i inne.

Czy nagła śmierć sercowa jest przewidywalna? Czy można jej zapobiec?
W części przypadków odpowiedź brzmi: TAK! Należy zapobiegać rozwojowi choroby wieńcowej i wad serca, a jeśli wystąpią to właściwie je leczyć. Istnieje szereg wskaźników zagrożenia, dlatego chorym z grupy wysokiego ryzyka (w tym po reanimacji z przyczyn nieodwracalnych) oprócz leczenia farmakologicznego proponuje się wszczepienie kardiowertera-defibrylatora.

Jak rozpoznać czy zagraża nagła śmierć sercowa?
Nagły silny, wieńcowy ból w klatce piersiowej czy utrata przytomności są sygnałem do wezwania pomocy. Jeśli powtarzają się omdlenia, kołatania serca jest to sygnał, że prawdopodobnie występują zaburzenia rytmu wymagające weryfikacji przez kardiologa. Jeśli w rodzinie wystąpiła nagła śmierć sercowa w młodym wieku, możliwe, że podłożem jest choroba genetyczna – zgłoś się do kardiologa i poddaj się badaniu.

Piotr Bręborowicz, 2009-07-26
aktualizacja: 2010-11-27