Tętniak przegrody międzyprzedsionkowej – choroba czy znalezisko echokardiograficzne?

Tętniak przegrody międzyprzedsionkowej (tętniak PMP, ASA) to workowate zniekształcenie przegrody, zwykle w okolicy dołu owalnego. Tętniak przegrody międzyprzedsionkowej często towarzyszy wadom wrodzonym serca, jak i chorobom nabytym. Tętniak przegrody międzyprzedsionkowej może być także izolowanym znaleziskiem.

Tętniak przegrody międzyprzedsionkowej stwierdzany jest u ok. 2% dorosłych poddawanych badaniu echokardiograficznemu, częściej stwierdzany u kobiet. Tętniak przegrody międzyprzedsionkowej to jeszcze słabo poznany problem, a dane dotyczące jego znaczenia bardzo niepewne. Aby rozpoznać tętniak przegrody międzyprzedsionkowej, deformacja powinna mieć 10-15mm szerokości u podstawy, oraz wychylenie w kierunku lewego bądź prawego przedsionka co najmniej 6-15mm (najczęściej 10) – jednak kryteria rozpoznania nie są jeszcze ustalone.

Tętniak przegrody międzyprzedsionkowej rozpoznawany jest w badaniach obrazowych – echokardiografii przezklatkowej i przezprzełyłkowej, która lepiej obrazuje nie tylko samego tętniaka ale i przeciek przez przegrodę. Tętniak przegrody międzyprzedsionkowej może także zostać rozpoznany w tomografii komputerowej czy rezonansie magnetycznym serca.

Jeśli zostanie stwierdzony tętniak przegrody międzyprzedsionkowej należy ocenić jego wielkość i ruchomość, a także obecność ewentualnego przecieku pomiędzy przedsionkami serca. Tętniak przegrody międzyprzedsionkowej zwykle jest defektem bezobjawowym.

Obecnie tętniak przegrody międzyprzedsionkowej współistniejący z przetrwałym otworem owalnym (zwłaszcza u osób przed 55 rokiem życia) wiązany jest z ryzykiem powikłań zakrzepowo-zatorowych – w tym z udarem mózgu, ale nie jest to jednoznacznie udowodnione (domniemywa się tzw. zatorowość skrzyżowaną, jeśli brak innej uchwytnej przyczyny wystąpienia udaru mózgu). Rozważa się także możliwość związku tętniaka przegrody międzyprzedsionkowej z nadkomorowymi zaburzeniami rytmu serca.

Ponieważ ryzyko jakie stwarza tętniak przegrody międzyprzedsionkowej jest niskie i niepewne, dlatego zwykle nie wymaga żadnego postępowania. Jeśli tętniak przegrody międzyprzedsionkowej z towarzyszyszącym przetrwałym otworem owalnym jest jedyną patologią u chorych po udarze niedokrwiennym mózgu, można rozważyć założenie zapinki zamykającej otwór owalny.

Obecnie leczenie przeciwkrzepliwe / przeciwpłytkowe nie jest zalecane w profilaktyce udaru mózgu u osób, u których stwierdzono bezobjawowy tętniak przegrody międzyprzedsionkowej.

· Tętniak przegrody międzyprzedsionkowej? kliknij tutaj aby znaleźć kardiologa

Piotr Bręborowicz, 2003-01-15
aktualizacja: 2010-11-27