LEKARZE SPECJALIŚCI "GABINETY-MARCELIN Poznań" - chirurgia onkologiczna

CHIRURGIA ONKOLOGICZNA
Prof. dr hab. n. med. Sylwia Grodecka-Gazdecka

specjalizacje: chirurgia onkologiczna

doktorat "Wpływ hormonoterapii na stężenia surowicze prolaktyny, LH, FSH, estradiolu, testosteronu i globuliny wiążącej sterydy płciowe (SHBG) u kobiet z rakiem sutka"

habilitacja "Wartość rokownicza wybranych czynników patoklinicznych i markerów immunohistochemicznych w raku gruczołu piersiowego bez przerzutów do węzłów chłonnych"

obecna działalność:
Kierownik Pracowni Nowotworów Gruczołu Piersiowego
Ordynator Oddziału Chirurgii Onkologicznej Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego

Katedra i Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu - praca kliniczna, dydaktyczna i naukowa; 226 publikacji i doniesień zjazdowych

zainteresowania zawodowe:
nowotwory gruczołu piersiowego
przerzuty do węzłów chłonnych przy nieznanym ognisku pierwotnym
czerniak skóry

przynależność do organizacji:

Polskie Towarzystwo Onkologiczne
członek Zarządu Głównego PTO 2002-2006, 2008-2010, 2010-2014

European School of Oncology - Alumni Club No 880307 012

European Society of Mastology EUSOMA

Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej
Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego od 2014 i nadal
członek Zarządu Głównego 2008-201, 2010-2012, 2012-2014
przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 2004-2006, 2006-2008

Towarzystwo Opieki Paliatywnej im. Antoniny Mazur i Aleksandra Lewińskiego w Poznaniu

Polska Unia Onkologii - członek zwyczajny od 23.01.2001

Polskie Towarzystwo do Badań nad Rakiem Piersi
wiceprezes Zarządu nadal

Europejskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej ESSO

nagrody u wyróżnienia:

Medal Uczelni za Osiągnięcia w Nauce i Pracy Społecznej nadany przez Rektora i Senat AM w Poznaniu, 1974

Nagrody Rektora za osiągnięcia w pracy dydaktycznej

Nagroda Naukowa Zespołowa 1997/98

Honorowy Tytuł Lekarz Przyjacielem Kobiety 1998

Srebrny Łuk Amazonki

Bursztynowy Łuk Amazonki

Członek honorowy Stowarzyszenia "Pomóżmy Sobie"

Srebrny Medal Orderu "Pro Merito Melitensi"

Zespołowa Nagroda Ministra Zdrowia 2006

Medal Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej 2009

Nagroda Naukowa Zespołowa 2011

Informacje o wizycie: Na wizytę proszę przynieść komplet dokumentacji medycznej - tj. karty informacyjne (wypisy) ze szpitali, wyniki badań, w szczególności USG i KT.

Plan dojazdu dostępny w kolejnej zakładce.

Rejestracja: 608 496 067

Jeśli masz pytania dotyczące świadczonych przez nas usług proszę zadzwoń.