LEKARZE SPECJALIŚCI "GABINETY-MARCELIN Poznań" - pulmonologia

Pulmonologia

Dr n. med. Barbara Kuźnar-Kamińska


specjalizacje: choroby płuc (pulmonologia), choroby wewnętrzne

doktorat: "Analiza stanu odżywienia i wybranych czynników wpływających na utratę masy ciała u chorych na POCHP"

obecna działalność:
Diagnostyka i leczenie chorób układu oddechowego:
rak płuca, astma oskrzelowa, przewlekła obturacyjna choroba płuc
choroby infekcyjne: zapalenie płuc, ostre zapalenie oskrzeli, nawracające zakażenia dróg oddechowych
zespół obturacyjnego bezdechu sennego
choroby śródmiąższowe płuc: sarkoidoza, samoistne śródmiąższowe włóknienie płuc, alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych
zmiany płucne w przebiegu innych chorób, np. chorób reumatycznych,
rozedma, przewlekłe zapalenie oskrzeli, rozstrzenie oskrzeli
gruźlica, mukowiscydoza
Badania wykonywane w diagnostyce chorób układu oddechowego:
spirometria, badania obrazowe (RTG, KT klatki piersiowej), bronchofiberoskopia

1999-nadal Klinika Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej w Poznani; 67 publikacji i doniesień zjazdowych

zainteresowania zawodowe:
zaburzenia stanu odżywienia chorych na POChP i na raka płuca
elementy wspólnej patogenezy POChP i raka płuca,
zmiany płucne w chorobach reumatologicznych
badania czynnościowe układu oddechowego

przynależność do organizacji:
Europejskie Towarzystwo Chorób Płuc (European Respiratory Society)
Polskie Towarzystwo Chorób Płuc
Członek Zarządu Stowarzyszenia Wspierania Pulmonologii Poznańskiej

Na pierwszą wizytę proszę przynieść komplet dokumentacji medycznej 
- tj. karty informacyjne (wypisy) ze szpitali, wyniki badań.

Rejestracja: 61 222 90 50

Plan dojazdu i kontakt telefoniczny dostępne w kolejnych zakładkach.

Jeśli masz pytania dotyczące świadczonych przez nas usług zadzwoń.  

Umów wizytę>>