Pozorna dysfunkcja stymulatora DDD

Zapis EKG po przyłożeniu magnesu w okolicy stymulatora. Rytm zatokowy miarowy 98/min, tor komorowy ze stymulatora DDD w torze VDD. Z opóźnieniem załączony pod wpływem magnesu "sztywny" rytm w torze DDD od drugiego zespołu QRS w odprowadzeniach V1-3. Komentarz: Opóźnione załączenie rytmu w torze DDD po przyłożeniu magnesu mogłoby zostać mylnie odczytane jako dysfunkcja stymulatora.