Nerwica serca - Prawda czy Fałsz?

Co to jest nerwica serca?

Nerwica serca należy do tzw. zaburzeń psychosomatycznych tzn powodowanych zaburzeniami psychiki. Nerwica serca rozwija się na skutek interakcji wpływu otoczenia i podatności chorego. Nerwica serca składa się z występowania objawów, które można obiektywnie potwierdzić jak i takich, które można określić jako „wirtualne”. Nerwica serca może wywoływać wahania ciśnienia tętniczego krwi oraz zaburzenia rytmu serca: skurcze dodatkowe, tachykardię, częstoskurcz napadowy. Subiektywne dolegliwości jakie powoduje nerwica serca mają charakter łatwego męczenia się, duszności, różnego rodzaju bólów w klatce piersiowej, często opasujących (bez cech niedokrwienia serca), kołatań serca (bez rzeczywistej arytmii), lęku, napadów gorąca, bezsenności czy zawrotów głowy.

Nerwica serca - skutki

Nerwica serca powoduje przede wszystkim obniżenie jakości życia, niepokój o własne zdrowie. Nerwica serca skutkuje licznymi wizytami u lekarzy, bogatą, często zbyteczną diagnostyką. W szczególnych sytuacjach nerwica serca znacznie przyspieszona czynność serca czy gwałtowny skok ciśnienia tętniczego krwi mogą wywołać negatywne skutki.

Nerwica serca - diagnostyka

Podstawową zasadą rozpoznania czy za objawy odpowiedzialna jest nerwica serca jest wykluczenie tzw. somatycznej (rzeczywistej) choroby serca. Zwykle wystarcza dobrze zebrany wywiad i zbadanie chorego z zapisem EKG. W niektórych przypadkach nerwica serca wymaga szerszej diagnostyki zawierającej EKG metodą Holtera, ECHO serca, test wysiłkowy czy nawet koronarografię.

Nerwica serca - leczenie

Chorzy, u których wystąpiła nerwica serca wymagają przede wszystkim uspokojenia i wytłumaczenia istoty dolegliwości. Czasami nerwica serca będzie wymagała konsultacji psychiatry i psychoterapii indywidualnej i grupowej. W przypadkach, gdy nerwica serca powoduje nasilone dolegliwości przydatne są leki uspokajające i przeciwlękowe.

Piotr Bręborowicz, 2008-11-18
aktualizacja: 2010-10-15