Złożona arytmia komorowa

W zapisie widoczne 3 odprowadzenia kończynowa i 3 odprowadzenia przedsercowe. Rytm zatokowy 98/min zakłócony liczną, złożoną arytmią komorową (pobudzenia gromadne 4 x QRS, epizody nieutrwalonego częstoskurczu komorowego oraz pojedyncza ekstrasystolia komorowa o zbliżonej morfologii). Komentarz: 23 letnia chora w ostrej fazie (4 doba) zapalenia mięśnia sercowego.