Konferencja „Tytoń albo Zdrowie”

   W dniach 12-14 listopada 2009 r. odbyła się w Krakowie Ogólnopolska Konferencja Naukowa im. prof. Franciszka Venuleta „Tytoń albo Zdrowie” organizowana przez Instytut Zdrowia Publicznego WOZ UJ CM we współpracy z Sekcją Epidemiologii i Prewencji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Obywatelską Koalicją „Tytoń albo zdrowie”, Centrum Onkologii w Warszawie, Fundacją „Promocja Zdrowia” oraz Stowarzyszeniem MANKO.

   W Konferencji uczestniczyły osoby różnych specjalności (lekarze, w tym kardiolodzy, onkolodzy, specjaliści zdrowia publicznego, lekarze rodzinni, pielęgniarki, psycholodzy, ekonomiści) zainteresowane problemem palenia tytoniu w Polsce. W trakcie Konferencji poruszane były takie tematy jak:

• Nowa Ustawa o zakazie palenia tytoniu w miejscach publicznych (poza aktualnym stanem prawnym w Polsce dyskutowane będą efekty zakazu palenia w miejscach publicznych w innych krajach, omówione też będą najnowsze doniesienia dotyczące szkodliwości palenia biernego)
• Tytoń a nowotwory. Najnowsze doniesienia
• Programy antytytoniowe w pierwotnej i wtórnej prewencji chorób układu krążenia (szczegółowo omówiona będzie skuteczność różnych programów zwalczania palenia u osób z chorobami układu krążenia lub nimi zagrożonych)
• Kontrowersje w kardiologii prewencyjnej (w tym między innymi wpływ wypalenia „pojedynczego” papierosa na układ krążenia; efekty picia alkoholu w niewielkich ilościach)
• Ekonomika palenia tytoniu (między innymi odpowiemy na pytanie czy budżet Państwa traci czy zyskuje na rozpowszechnieniu palenia tytoniu w Polsce)
• Praktyczne aspekty interwencji antytytoniowej (najwyższej klasy specjaliści omówią odrębności leczenia nałogu o osób z chorobami układu krążenia).

   Ponadto odbyły się szkolenia: dla lekarzy w zakresie leczenia Zespołu Uzależnienia od Tytoniu (ZUT) oraz dla dyrektorów szkół „Szkodliwość palenia w aspekcie medycznym oraz omówienie przepisów prawa w tym zakresie”.

   Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się na stronie internetowej:

www.tytonalbozdrowie.pl