Wektokardiografia - wektokardiografia wysokiej rozdzielczości :: Kardioserwis PL

Wektokardiografia (wektokardiografia wysokiej rozdzielczości)

Co to jest wektokardiografia?

Jest to badanie obrazujące zmianę w czasie położenia przestrzennego wektora elektrycznego serca. Badanie to jest badaniem eksperymentalnym bez zastosowania klinicznego, dlatego umieściłem je w dziale „medycyna niekonwencjonalna”.

Wektokardiografia jest cały czas przedmiotem badań, ale nadal (2009r) nie wnosi żadnych istotnych informacji klinicznych. Natomiast wektokardiografia to świetny biznes prowadzony przez oświeconych "niekonwencjonalnych", często nie mających nic wspólnego z medycyną.

Poniżej przedstawiamy stanowisko Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w tej sprawie:

Warszawa, 20.06.2000 r.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego przedstawia swoje stanowisko w sprawie stosowania wektokardiografii wysokiej rozdzielczości jako metody diagnostycznej w praktyce klinicznej:

1. Wartość wektokardiografii wysokiej rozdzielczości w diagnostyce i leczeniu chorób serca nie została udokumentowana w sposób zgodny z obowiązującymi zasadami.

2. Wprowadzenie wektokardiografii wysokiej rozdzielczości do praktyki klinicznej jest przedwczesne, nieuzasadnione i niezgodne z Kodeksem Etyki Lekarskiej i Dobrej Praktyki Klinicznej.

3. Wszelkie informacje zachęcające do wykonania badania serca metodą wektokardiografii wysokiej rozdzielczości jako alternatywy dla innych powszechnie akceptowanych procedur diagnostycznych są niezgodne z prawdą.

Zarząd Główny
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego


Piotr Bręborowicz, 2001-07
aktualizacja: 2009-05-14