Słowniczek fachowych i potocznych terminów kardiologicznych


Wybierz literę

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Y  Z  

Nadciśnienie tętnicze
Nadwaga
Nawrotny częstoskurcz węzłowy
Nerwica serca
Niedociśnienie
Niedomykalność zastawki
Niekonwencjonalna medycyna
Niewydolność serca, krążenia
Nitraty
Nitrogliceryna
NT-pro-BNP
Nudności