Słowniczek fachowych i potocznych terminów kardiologicznych


Wybierz literę

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Y  Z  

Palenie
Plastyka zastawki
Polimorficzny katecholaminergiczny częstoskurcz komorowy
Pomostowanie aortalno wieńcowe
Prądy selektywne
Przeciwkrzepliwe leczenie
Przeciwkrzepliwe leki
Przerost serca
Przeszczep serca
PTCA