Wady serca – wrodzone i nabyte nieprawidłowości budowy mięśnia serca i jego zastawek

Co to jest wada serca?

Wada serca to organiczny (fizyczny), wrodzony lub nabyty defekt serca. Wady wrodzone serca powstają na skutek rozmaitych czynników uszkadzających w życiu płodowym (np. picie alkoholu lub palenie tytoniu przez ciężarną, infekcje i inne) jak i zaburzeń genetycznych (np. zespół Downa). Wady nabyte serca pojawiają się po urodzeniu, na skutek infekcji (anginy, ropne zęby, zakażenia ogólnoustrojowe), zmian degeneracyjnych powodowanych przez nadciśnienie tętnicze, miażdżycę, choroby reumatyczne i wiele innych.

Wady serca polegają głównie na uszkodzeniach jego zastawek w postaci ich zwężenia, nieszczelności lub deformacji. Innym typem wady serca są nieprawidłowe połączenia („dziury”) pomiędzy przedsionkami i komorami serca prowadzące do nieprawidłowego przepływu krwi i zwiększonego obciążenia serca. Istnieją jeszcze inne, rzadsze wady serca, jak np. nieprawidłowe połączenie przedsionków i komór serca z dużymi tętnicami i żyłami, wspólny (jeden) przedsionek czy wspólna komora.

Wady serca powodują różnie nasilone objawy w zależności od rodzaju i rozmiaru defektu jaki czasu trwania do rozpoznania. W zaawansowanych stadiach prowadzą zwykle do niewydolności serca.

Wady wrodzone serca są na ogół rozpoznawane po urodzeniu lub we wczesnym dzieciństwie. Natomiast wady nabyte są rozpoznawane dopiero po wystąpieniu objawów chorobowych lub przypadkowo w czasie okresowych badań lekarskich. Najważniejszym badaniem w rozpoznawaniu i ocenie wad serca jest ECHO serca.

Leczenie wady serca zależy od jej rodzaju, stopnia zaawansowania jak i objawów klinicznych. Może być zachowawcze, ale w wielu przypadkach jest zabiegowe – patrz choroby zastawek serca i operacje zastawek serca.

Grypa u osób z wadami serca częściej prowadzi do powikłań, dlatego szczepionka przeciw tej infekcji zalecana jest u tych chorych  co roku.

· Wada serca? kliknij tutaj aby znaleźć kardiologa

Piotr Bręborowicz, 2003-01-15
aktualizacja: 2010-11-27