Depresja – dodatkowy balast chorych kardiologicznych

Depresja to choroba, która dotyka co dziesiątego człowieka. Depresja u chorych z chorobami układu krążenia występuje znacznie częściej – aż u 20-30% pacjentów. Depresja u chorych kardiologicznych pojawia się m.in. w wyniku poczucia zagrożenia zdrowia i życia, uciążliwych objawów ograniczających codzienne czynności czy utraty możliwości zarobkowania. Depresja może być także objawem ubocznym leków – np. betablokerów. Z drugiej strony depresja poprzez szereg mechanizmów jest czynnikiem ryzyka wystąpienia choroby serca.

Depresja objawia się przede wszystkim obniżeniem nastroju, spowolnieniem napędu, zaburzeniami snu. Depresja powoduje niską samoocenę, brak zainteresowania otoczeniem, lęk przed przyszłością i myśli samobójcze. Depresja może też wywoływać objawy somatyczne tj spadek ciśnienia, kołatania serca, bóle i zawroty głowy, bóle i dyskomfort w klatce piersiowej, zaparcia, potliwość i wiele innych.

Depresja znacznie obniża jakość życia, i często odbiera wszelką radość, czasami popycha do samobójstwa. Depresja może pogorszyć stan chorego wpływając poprzez szereg mechanizmów neurohormonalnych na przebieg choroby. Depresja niekorzystnie wpływa na stosowanie się chorego do zaleceń lekarskich (np. przyjmowanie leków) co dodatkowo ma niekorzystny wpływ na jego zdrowie.

Depresja u chorych kardiologicznych ma zwykle niewielkie lub średnie nasilenie, dlatego często trudno ją rozpoznać. Najlepiej diagnostykę i leczenie poprowadzi lekarz psychiatra, ponieważ jednak depresja dotyka ogromnej liczby pacjentów, nie jest to organizacyjnie możliwe i w praktyce do specjalisty kierowani są chorzy, u których depresja ma ciężki przebieg lub jest oporna.

Depresja wymaga kompleksowego leczenia, które oprócz farmakoterapii składa się z psychoterapii i właściwego leczenia współistniejących chorób, w tym unikania leków nasilających/wywołujących depresję. Ponieważ depresja zaburza funkcje społeczne chorego, szczególnie ważne jest wsparcie rodziny i przyjaciół.

Depresja to temat daleko wykraczający po za ramy naszego serwisu, a celem tego artykułu jest zasygnalizowanie problemu i zachęcenie chorych do informowania lekarza o swoich dolegliwościach ponieważ właściwe leczenie może diametralnie zmienić życie chorego.

Piotr Bręborowicz, 2009-05-30
aktualizacja: 2010-10-15