SPECT serca (scyntygrafia perfuzyjna serca)

Co to jest SPECT serca?

SPECT serca to badanie izotopowe (tzn. z użyciem substancji promieniotwórczej) stosowane w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca i pomocne w kwalifikowaniu do leczenia zabiegowego tego schorzenia. W Polsce jest ono nadal słabo dostępne z powodu niewystarczającej ilości drogich aparatów i wykształconych specjalistów.

SPECT serca jest badaniem stosunkowo prostym, jednak umiarkowanie drogim. Celem badania SPECT jest ocena ukrwienia serca, a w szczególności porównanie zmian w jego ukrwieniu serca po stymulacji lekiem (lub w czasie wysiłku) i w czasie spoczynku. Nie wykrywa ono jednak wszystkich nieprawidłowości. Nawet osoba z prawidłowym wynikiem SPECT może cierpieć na poważną chorobę serca. Jest to badanie obciążające (wysiłek lub lek) z użyciem izotopu promieniotwórczego, istnieją więc przeciwwskazania do jego wykonywania takie jak np.: ciąża czy bardzo zaawansowana choroba serca.  Ryzyko związane z badaniem SPECT jest jednak minimalne.

Badanie SPECT składa się z dwóch etapów przeprowadzanych w ciągu dwóch dni (dwa kolejne wtorki). Pierwszego dnia przeprowadza się tzw. badanie wysiłkowe. Podawany jest wówczas dożylnie lek (np. dipirydamol) i ewentualnie wykonywana jest próba wysiłkowa na cykloergometrze rowerowym w pozycji półleżącej. Tuż po podaniu leku (po próbie wysiłkowej) podawany jest znacznik izotopowy (Tc-99-MIBI, Cardiolite), który gromadzi się w sercu w zależności od stopnia jego ukrwienia. Konieczne jest wtedy spożycie posiłku, gdyż poprawia to jakość badania. Po upływie 30 minut do 2 godzin wykonuje się rejestrację przy użyciu gammakamery. W trakcie badania nie należy się ruszać ani rozmawiać. Całe badanie trwa od 2 do 3 godzin. Drugi etap to badanie spoczynkowe. Wykonywane jest po upływie tygodnia lub na drugi dzień (podanie znacznika bez podawania leku / bez wykonywania próby wysiłkowej). Badanie spoczynkowe nie jest przeprowadzane, jeżeli wynik badania wysiłkowego jest prawidłowy.

Odmiany badania SPECT serca

Do badania  SPECT można używać różnych izotopów zależnie od celu badania.

Ocena SPECT serca

· Ocenę SPECT powinien przeprowadzać wyszkolony lekarz – najlepiej kardiolog.
· Lekarz oceniający SPECT powinien znać chorego i jego historię choroby, gdyż ułatwia to interpretację badania.

Przygotowanie do badania SPECT serca

· Na badanie SPECT należy zgłosić się na czczo. Wskazane jest zabranie ze sobą śniadania. Można też skorzystać z bufetu.
· Dzień przed badaniem SPECT i w dniu badania nie należy pić kawy ani herbaty, gdyż mają one wpływ na wynik badania.
· Dzień przed badaniem SPECT i w dniu badania nie należy zażywać niektórych leków. Należy o to zapytać lekarza.

Co trzeba wiedzieć o SPECT serca?

· SPECT serca nie jest badaniem doskonałym. Prawidłowy wynik nie wyklucza choroby.
· Nie należy wyrzucać starych wyników SPECT. Bardzo ważne jest porównywanie bieżących wyników z poprzednimi. Ułatwia to rozpoznanie i czasami pozwala uniknąć niepotrzebnej hospitalizacji.
· SPECT wykonuje się u osób – z  chorobą niedokrwienną serca w celu diagnostyki i oceny zaawansowania choroby – które nie wyrażają zgody na koronarografię. Nieprawidłowe wyniki SPECT są jednak często wskazaniem do wykonania koronarografii.


Piotr Bręborowicz, 2001-09-27
Data aktualizacji: 2009-06-24