Test pochyleniowy (tilt test)

Co to jest tilt test?

Tilt test to badanie mające na celu ustalenie czy zasłabnięcia i/lub utraty przytomności, bez innych uchwytnych zaburzeń, nie są spowodowane nieprawidłowym działaniem układu nerwowego polegającym na zwolnieniu czynności serca i spadku ciśnienia tętniczego krwi, gdy potrzebny jest ich wzrost. Takie omdlenie nazywa się wazowagalnym. Stwierdzenie takiego zaburzenia jest paradoksalnie dobrą wiadomością dla chorego gdyż oznacza, że nie ma poważnej choroby powodującej zasłabnięcia, a z tego typu omdleniami można nauczyć się sobie radzić, można także stosować odpowiednie leki.

Kwalifikacja do badania

· Do tego badania powinien pacjenta zakwalifikować lekarz internista lub  kardiolog.
· Badanie to nie jest wykonywane u wszystkich chorych z zasłabnięciami.
· Kwalifikowanie opiera się na podstawie oceny dolegliwości chorego oraz wyników innych badań nieinwazyjnych.

Przygotowanie do planowego badania

· Przed badaniem należy być na czczo.
· Należy ustalić z lekarzem, czy nie trzeba odstawić jakichś lekarstw.

Przebieg badania

Badanie wykonywane jest w pozycji leżącej na specjalnym ruchomym stole. Wcześniej zakłada się igłę do żyły (tzw. wenflon). Chorego  przypina się do stołu pasami zabezpieczającymi. Pacjent ma ciągle sprawdzany zapis EKG oraz  ciśnienie tętnicze i puls. Po zapisaniu wyjściowych parametrów stół pochyla się o około 80 stopni, naśladując pozycję stojącą. W tej pozycji utrzymuje się chorego od 5 do 30 minut. Jeśli nie wystąpi zasłabnięcie lub utrata przytomności, pochylanie powtarza się z użyciem leku dożylnego (isoprenaliny), który zwiększa czułość badania. Badanie trwa od 1 do 1,5 godziny. Zwolnienie do domu następuje zwykle tego samego dnia.

Powikłania badania

Jest to badanie bezpieczne. Może wystąpić oczekiwane zasłabnięcie czy utrata przytomności, co z pewnością nie jest przyjemne, lecz wykonanie testu jest niezbędne dla prawidłowego rozpoznania.
 
O co pytać lekarza?

- O stan zaawansowania choroby. Warto wiedzieć, jak duży wysiłek fizyczny oraz jaką pracę (prowadzenie samochodu, obsługa maszyn) można wykonywać w miarę bezpiecznie.


Piotr Bręborowicz, 2001-07
aktualizacja: 2006-05-14