Migotanie komór (VF)

Migotanie komór to forma zatrzymania akcji serca polegająca na szybkich, nieskoordynowanych pobudzeniach elektrycznych komór serca, które nie powodują ich skurczu. Migotanie komór występuje na skutek uszkodzenia mięśnia komór serca w przebiegu wielu chorób serca, ale szczególnie istotna jest choroba niedokrwienna serca, zwłaszcza zawał serca, kardiomiopatie i wrodzone „kanałopatie” (zaburzenia kanałów jonowych), do których należą: zespół wydłużonego QT, zespół Brugadów, katecholaminozależny różnokształtny częstoskurcz komorowy, idiopatyczny częstoskurcz komorowy i migotanie komór. Istnieje wiele innych przyczyn, wśród których ważne są choroby ogólnoustrojowe, zaburzenia hormonalne, metaboliczne i elektrolitowe. Migotanie komór może być także powodowane działaniem ubocznym niektórych leków.

Migotanie komór zapoczątkowywane zwykle jest przez dodatkowe pobudzenie komorowe przypadające w określonym czasie po skurczu komory (zjawisko R na T), degenerację częstoskurczu komorowego lub migotania przedsionków. Objawem jest utrata przytomności i nagła śmierć sercowa. Wyjątkowo rzadko migotanie komór może zakończyć się samoistnie bez interwencji medycznej.

Migotanie komór rozpoznaje się w zapisie EKG lub na monitorze EKG. Migotanie komór wymaga wykonania natychmiastowej defibrylacji, która jest jedyną formą leczenia. Po skutecznej reanimacji migotanie komór wymaga oceny przyczyny leżącej u jego podłoża. Dlatego należy wykonać dodatkowe badania w celu oceny stanu serca: ECHO serca, koronarografię, badania krwi. W niektórych przypadkach potrzebne będzie badanie elektrofizjologiczne i inne.

Po skutecznej reanimacji leczenie długofalowe obejmuje farmakoterapię i wszczepienie kardiowertera-defibrylatora jeśli przyczyna nie była odwracalna i przejściowa, w niektórych przypadkach rewaskularyzację mięśnia serca (angioplastyka wieńcowa, by-passy), korekcję wady serca, ablację RF.

Jak zwykle najlepsza jest profilaktyka, a więc zapobieganie wystąpienia chorób takich jak miażdżyca, co głównie zależy od stylu życia. Kolejnym etapem jest właściwe leczenie schorzeń usposabiających do wystąpienia migotania komór, a także do oceny ryzyka jego wystąpienia. U chorego z wysokim ryzykiem należy rozważyć wszczepienie kardiowertera-defibrylatora.

· Przeżyłeś migotanie komór? kliknij tutaj aby znaleźć kardiologa  


Piotr Bręborowicz , 2008-12-26
aktualizacja: 2010-11-27