Zespół preekscytacji, zespół WPW

Zespół WPW (Wolffa-Parkinsona-White’a)
Zespół Mahaima  (Włókna Mahaima prawdziwe i rzekome)


Co to jest zespół WPW?

Zespoły preekscytacji spowodowane są wrodzonym defektem polegającym na istnieniu dodatkowego, nieprawidłowego połączenia poprzez ‘tkankę mięśniową’ łączącą najczęściej przedsionek z komorą z pominięciem węzła przedsionkowo-komorowego (zespół WPW)  co umożliwia nieprawidłowe szerzenie elektrycznego impulsu w sercu. Zespół LGL obejmuje osoby, które cechują się wysoką sprawnością przewodzenia przez węzeł przedsionkowo-komorowy, natomiast w zespole Mahaima dodatkowy szlak przewodzi jedynie w kierunku zstępującym i łączy zwykle wolną ścianę prawego przedsionka z prawą komorą. Z zespołem preekscytacji (głównie WPW) mogą występować inne wady serca.
Dodatkowe nieprawidłowe połączenie przedsionkowo-komorowe może spowodować wystąpienia fal krążącego pobudzenia w sercu i wystąpienie groźnych arytmii. Zaburzenie to występuje u 1-3 osób na 1000, ale tylko u 1/4 z nich powoduje istotne problemy.
 

Objawy zespołu WPW

Zespół preekscytacji często przebiega bezobjawowo i jest rozpoznawany na podstawie stałych lub przemijających zmian w zapisie EKG. Najczęściej występującymi objawami są tzw. kołatania serca – określane przez pacjentów jako odczucie szybkiego bądź niemiarowego bicia serca. Spowodowane to jest groźnymi arytmiami: częstoskurczem czy migotaniem przedsionków, które w tym zespole mogą prowadzić do ekstremalnie szybkiego rytmu komór, a to z kolei może powodować bezpośrednie zagrożenie Nagłym Zatrzymaniem Krążenia (NZK) w mechanizmie migotania komór. Arytmia oprócz kołatania serca może spowodować osłabienie, duszność, ból w klatce piersiowej, zasłabnięcia i utratę przytomności oraz związane z nią: upadek, potłuczenie lub złamania.


Zespół WPW - następstwa

Zespół preekscytacji na skutek zaburzeń rytmu serca może znacznie obniżać jakość życia, powodować inne poważne powikłania a nawet przyczyniać się do przedwczesnej śmierci. W wielu przypadkach można jednak temu zapobiec, lub znacznie poprawić jakość życia, wcześniej rozpoznając chorobę i podejmując właściwe leczenie.

Badania w zespole WPW

- U każdej osoby ze stwierdzoną arytmią należy poznać jej przyczynę. Oprócz dokładnego badania lekarskiego należy więc wielokrotnie powtarzać badanie EKG.
- U pacjentów ze stwierdzonym zespołem preekscytacji i z objawami klinicznymi lub stwierdzoną arytmią, konieczna jest konsultacja w specjalistycznym ośrodku celem kwalifikacji do badania elektrofizjologicznego.
- W celu oceny stanu serca i płuc wykonuje się badania: RTG klatki piersiowej i ECHO serca.
- W celu oceny występowania zaburzeń rytmu serca należy wykonać EKG metodą Holtera.

Leczenie zespołu WPW

· Osoby bez objawów klinicznych i bez arytmii: nie wymagają leczenia, a jedynie obserwacji.
· Osoby z objawami i/lub arytmiami: specjalista na podstawie obrazu klinicznego, wcześniej udokumentowanej arytmii decyduje o sposobie leczenia:
A. leczenie farmakologiczne              lub
B. niefarmakologiczne - inwazyjne  (badanie elektrofizjologiczne serca i ablacja RF) – bardzo wysoka skuteczność – pełne wyleczenie około 90% przypadków.

Leki najczęściej podawane w leczeniu zespołu WPW to:
- Neo-Gilurytmal (obecnie niedostępny w Polsce)
- Sotalol
- Amiodarone
- Beta-blokery.
- Inne – indywidualnie dostosowane dla potrzeb każdego pacjenta.

UWAGA! Leki, które nie powinny być podawane w zespole WPW (szczególnie w częstoskurczu) to:
- Digoksyna
- Werapamil

Leczenie zabiegowe (inwazyjne):
- kardiowersja elektryczna – celem umiarowienia migotania przedsionków lub częstoskurczu źle         
                                                    tolerowanego przez chorego,
- ablacja RF

Zespół WPW - co robić gdy...

- lekarz rodzinny rozpozna chorobę? Należy poprosić o skierowanie do specjalisty kardiologa.
- pomimo leczenia arytmia nawraca? Warto skonsultować się w specjalistycznym ośrodku kardiologicznym.
- objawy są bardzo niepokojące (duszność, słyszalne bulgotanie w klatce piersiowej, widoczne zasinienie twarzy, zasłabnięcie, utrata przytomności)? Należy natychmiast wezwać pogotowie.

Zespół WPW - o co pytać lekarza?

- O bezpieczeństwo pracy i życia: Należy wiedzieć czy wysiłek fizyczny i jaką pracę (praca przy obsłudze maszyn i urządzeń, na wysokości, za kierownicą) można wykonać w miarę bezpiecznie.
- O badania dodatkowe: EKG, ECHO, Holter, badanie elektrofizjologiczne serca.
- O możliwość leczenia niefarmakologicznego (inwazyjnego – ablacja RF). Jest to najskuteczniejsza metoda leczenia w tym przypadku.
- O ewentualne działania uboczne przepisywanych leków. Każdy lek może wywoływać różne skutki uboczne. Należy poinformować lekarza o wszystkich swoich chorobach i dolegliwościach choćby wydawały się bez związku z chorobą serca. Przyjmowane leki mogą mieć zły wpływ na te stany.
- O poziom cholesterolu, cukru, ciśnienie tętnicze krwi. Są to czynniki ryzyka wymagające leczenia w razie podwyższonych wartości.
- O dietę. Bardzo ważne jest prawidłowe odżywianie się w celu utrzymania prawidłowych wartości poziomu cholesterolu, cukru oraz  ciśnienia tętniczego krwi.
- O ewentualne leczenie uzależnienia od nikotyny. Dostępne są leki wspomagające rzucanie palenia.


Zespół WPW - co trzeba wiedzieć?

- Zespół preekscytacji można leczyć, a nawet wyleczyć skutecznie. Najlepiej zrobi to specjalista kardiolog.
- Należy dostosować wielkość wysiłku fizycznego. Jego rodzaj i intensywność należy ustalić z lekarzem.
- Zespół preekscytacji może powodować zmiany w EKG naśladujące zawał serca. Jeśli choroba leczona jest zachowawczo, należy mieć zapisy EKG zawsze pod ręką i w razie interwencji lekarskiej okazać je i przedstawić dokument potwierdzający rozpoznanie. Takie postępowanie może zapobiec niepotrzebnej hospitalizacji z powodu podejrzenia zawału serca.
- W zespole preekscytacji leczonym zachowawczo nie powinno podawać się pewnych leków. Zapytaj o to swojego lekarza. Sok grejpfrutowy jest zakazany dla pacjentów przyjmujących wiele różnych leków.
- Obecnie szczepienie przeciwko WZW B (żółtaczka zakaźna) przed zabiegami nie jest finansowane przez NFZ. Warto się jednak szczepić na własny koszt, nawet jeśli się nie choruje. Daje to zabezpieczenie w przypadku niespodziewanego zabiegu bądź badania inwazyjnego. Nie trzeba wtedy czekać wymaganych sześciu tygodni na skuteczność szczepienia.
- Dostępnych jest obecnie bardzo wiele leków. Każdy ma prawo prosić lekarza o zapisanie tańszych lub droższych specyfików.
- Apteki mają obowiązek (choć rzadko go wypełniają) informować o tańszych odpowiednikach oraz wydać je zamiennie na żądanie. Wiele leków jest produkowanych przez licznych producentów krajowych i zagranicznych, a ceny różnią się często znacznie.
- Apteki narzucają różne marże! Warto sprawdzić cenę leków w kilku aptekach przed wykupieniem recept.

· Masz zespół WPW? kliknij tutaj aby znaleźć kardiologa  

Piotr Bręborowicz, Krzysztof Błaszyk, 2003-03-12
aktualizacja: 2010-11-27