Tachykardia czyli przyspieszony rytm serca.

Co to jest tachykardia?

Tachykardia to termin określający przyspieszenie pracy serca ponad 100/minutę. Tachykardia to zarówno szybki rytm serca pochodzący z fizjologicznego rozrusznika serca (tachykardia zatokowa) jak i różne formy arytmii (częstoskurcz, migotanie i trzepotanie przedsionków).

Tachykardia zatokowa to prawidłowa reakcja w czasie wysiłku czy emocji. Tachykardia zatokowa pojawia się także pod wpływem różnych bodźców chorobowych tj gorączka, lęk, anemia, odwodnienie, niedociśnienie, niedokrwienie serca, zator płucny, niewydolność serca, nadczynność tarczycy, stany zapalne, guz chromochłonny, nieprawidłowe funkcjonowanie węzła zatokowego i zaburzona regulacja układu nerwowego. Tachykardia może być także skutkiem działania kofeiny czy alkoholu lub efektem ubocznym niektórych leków. Tachykardia jest także obserwowana u niektórych u alergików.

Niefizjologiczna tachykardia zatokowa może nie powodować żadnych objawów, ale potrafi być bardzo uciążliwa. Tachykardia może być stała jak i napadowa, może powodować uczucie kołatania serca, bólu i duszności a czasami zawrotów głowy do omdlenia włącznie.

Tachykardia wymaga przede wszystkim leczenia przyczynowego, a więc usunięcia jej przyczyny. W niektórych sytuacjach stosuje się leki mające na celu zwolnieni akcji serca – najczęściej używa się w tym celu betablokerów i antagonistów wapnia. Rzadziej stosowana jest digoksyna i iwabradyna. Wyjątkowo tachykardia wymaga innych leków antyarytmicznych.

W uporczywych i opornych przypadkach, gdy tachykardia powodowana jest nieprawidłowościami w obrębie węzła zatokowego tj nawrotny częstoskurcz zatokowy czy zespół nieadekwatnej tachykardii zatokowej można rozważyć leczenie zabiegowe – ablację RF.

· Występuje u Ciebie tachykardia? kliknij tutaj aby znaleźć kardiologa  


Piotr Bręborowicz, 2009-01-15
aktualizacja: 2010-11-27