Dodatkowe skurcze komorowe serca

Dodatkowe skurcze komorowe serca to nieprawidłowe, dodatkowe skurcze serca zaburzające jego rytm, powstające właśnie w prawej lub lewej komorze serca. Powstają na skutek zaburzenia „elektrycznych mechanizmów” w komórkach mięśnia sercowego na skutek m.in. napięcia układu nerwowego, niedokrwienia serca, toksyn, leków, zaburzeń elektrolitowych. Dodatkowe skurcze komorowe serca mogą także mieć tło genetyczne - nieprawidłowości w obrębie tzw. kanałów jonowych.

Dodatkowe skurcze komorowe serca to najczęściej spotykana arytmia serca. Ich częstość zwiększa się z wiekiem i uszkodzeniem mięśnia serca. Występują u większości zdrowych ludzi, choć w niewielkiej ilości (zwykle nie więcej niż 200/dobę). Ich ilość może wzrastać pod wpływem stresu, emocji, zaburzeń elektrolitowych, na skutek ubocznych działań leków. Zwykle są pojedyncze, tzn. po dodatkowym skurczu kolejny skurcz jest prawidłowy, ale mogą być także gromadne (2 lub więcej występujące po sobie).

Dodatkowe skurcze komorowe serca często nie są zauważalne, choć niektóre osoby mogą odczuwać je dość dotkliwie. Mogą powodować uczucie „zamierania”, przestawania czy niemiarowości serca, silnego bicia, kłucia w okolicy przedsercowej, niepokój i inne. Bardzo liczne dodatkowe skurcze komorowe serca mogą powodować zmniejszenie rzutu serca i objawy z tym związane – osłabienie, zawroty głowy, omdlenia. W szczególnych przypadkach mogą wywołać groźną dla życia arytmię – częstoskurcz komorowy lub migotanie komór.

Jeśli dodatkowe skurcze komorowe serca są bardzo liczne stwierdza się standardowym w zapisie EKG. W innych przypadkach potrzebny jest długotrwały zapis np Holter EKG. W części przypadków potrzebne będą dodatkowe badania w celu oceny stanu serca (ECHO serca, test wysiłkowy, koronarografia) jak i oceny ewentualnych przyczyn arytmii. 

Postępowanie diagnostyczne jak i ewentualne leczenie zależy od objawów, ale przede wszystkim od zagrożenia jakie mogą nieść dodatkowe skurcze komorowe serca.
To zadanie lekarza, aby właściwie zakwalifikować dodatkowe skurcze komorowe serca jako arytmię łagodną, potencjalnie złośliwą lub złośliwą zależnie od jej przyczyny i stanu serca.

W większości przypadków dodatkowe skurcze komorowe serca nie wymagają żadnego leczenia. Natomiast spektrum leczenia dla osób go wymagających jest bardzo szerokie począwszy od zmiany stylu życia, poprzez leki, aż do zabiegów inwazyjnych włącznie (ablacja RF, angioplatyska).

· Masz liczne dodatkowe skurcze komorowe? kliknij tutaj aby znaleźć kardiologa 


Piotr Bręborowicz, 2008-12-01
aktualizacja: 2010-11-27