Dodatkowe skurcze nadkomorowe serca

Dodatkowe skurcze nadkomorowe serca to nieprawidłowe, dodatkowe skurcze serca zaburzające jego rytm, powstające w obrębie przedsionków serca, żył doprowadzających krew do przedsionków i w węźle przedsionkowo-komorowym. Powstają na skutek zaburzenia „elektrycznych mechanizmów” w komórkach mięśniowych na skutek m.in. napięcia układu nerwowego, niedokrwienia serca, infekcji, leków, nadczynności tarczycy, zaburzeń elektrolitowych. Czynnikami wyzwalającymi są także tytoń, kofeina, alkohol, narkotyki.

Dodatkowe skurcze nadkomorowe serca to często spotykana arytmia serca. Ich częstość zwiększa się z wiekiem. Występują także u zdrowych ludzi, choć w niewielkiej ilości (zwykle nie więcej niż 100-200/dobę). Ich ilość może wzrastać pod wpływem stresu, emocji, zaburzeń elektrolitowych, na skutek ubocznych działań używek i leków.
Zwykle są pojedyncze, tzn. po dodatkowym skurczu kolejny skurcz jest prawidłowy, ale mogą być także gromadne (2 lub więcej występujące po sobie).

Dodatkowe skurcze nadkomorowe serca zwykle nie są zauważalne, choć niektóre osoby mogą odczuwać je dość dotkliwie. Mogą powodować uczucie „zamierania”, przestawania czy niemiarowości serca, niepokój i inne. Bardzo liczne nieprzewiedzione (po skurczu przedsionka nie następuje skurcz komory serca) dodatkowe skurcze nadkomorowe serca mogą powodować zmniejszenie rzutu serca i objawy z tym związane – osłabienie, zawroty głowy, omdlenia. W niektórych przypadkach są zapowiedzią wystąpienia bardziej złożonych arytmii nadkomorowych tj migotanie przedsionków.

Jeśli dodatkowe skurcze nadkomorowe serca są bardzo liczne stwierdza się standardowym w zapisie EKG. W innych przypadkach potrzebny jest długotrwały zapis np Holter EKG. 

W większości przypadków dodatkowe skurcze nadkomorowe serca nie wymagają żadnego leczenia. W przypadkach, gdy są bardzo liczne i dokuczliwe zaleca się unikanie czynników wyzwalających oraz stosuje się leki z grupy betablokerów lub antagonistów wapnia.

· Masz liczne dodatkowe skurcze nadkomorowe? kliknij tutaj aby znaleźć kardiologa 


Piotr Bręborowicz, 2008-12-02
aktualizacja: 2010-11-27