Troponina – czuły marker martwicy mięśnia sercowego

Umów badanie w Poznaniu>>>

Troponina I i T to białka specyficzne dla mięśnia sercowego, uwalniane do krwi po jego uszkodzeniu. Troponina jest bardzo czułym wskaźnikiem i dzięki niej można wykazać martwicę nawet 1 grama mięśnia sercowego. Norma powinna być załączona do wyniku.
 
Troponina pojawia się we krwi po 4-6 godzinach od zamknięcia się tętnicy wieńcowej i utrzymuje się we krwi do 2 tygodni. Troponina jest obecnie złotym standardem w rozpoznawaniu zawału i zapalenia serca. Troponina nie jest niestety całkowicie swoista dla zawału i zapalenia serca, ale również jej stężenie nieznacznie rośnie w różnych innych schorzeniach tj zatorowość płucna, rozwarstwienie aorty, ciężka niewydolność serca, masywny przerost serca. Troponina ulega także podwyższeniu po operacjach brzusznych czy zabiegach na tętnicach wieńcowych.


Piotr Bręborowicz, 2009-05-31
aktualizacja: 2009-05-31